DE BROHOLMER
Aanschaf en Fokbeleid


De Broholmer is een relatief klein ras, er zijn wereldwijd ongeveer 800 Broholmers en zo'n 90% hiervan woont nog steeds in Denemarken. Buiten Denemarken zijn er sinds enkele jaren ook een aantal fokkers en in Nederland zijn nu 4 nesten geboren. Bijna alle Broholmers die er in Nederland zijn, komen uit het buitenland, voornamelijk Denemarken en Polen. Voordat je besluit over te gaan tot de aanschaf van een Broholmer is het belangrijk om van de volgende zaken op de hoogte te zijn.

Sinds 29 december 2014 is er namelijk nogal wat veranderd in het aanschaffen van een pup uit het buitenland. Tot die tijd kon een pup van 8 weken gewoon de grens over naar Nederland. Nu moet een pup die geimporteerd wordt naar Nederland, ongeacht uit welk land de pup afkomstig is, ingeent zijn tegen rabies. Een rabies enting kan pas gegeven worden als een pup 12 weken is. Daarna geldt een incubatietijd van 3 weken. Dit betekend in de praktijk dat een pup onder de 15 weken Nederland niet in kan. Het hangt dus van de fokkers af of zij een pup 7 weken langer in huis willen houden, om deze te kunnen verkopen aan mensen in het buitenland. Tot nu toe worden de meeste pups helaas weer allemaal binnen Denemarken verkocht omdat de fokkers het teveel werk vinden om de pups langer aan te houden. Dit betekend dat het zeer lastig is om een pup te importeren. Deze regels zijn opgesteld door de Nederlandse overheid en gelden dus voor alle pups die Nederland in komen!

Tot 1 januari 2015 kon je in Denemarken alleen een stamboom krijgen bij je pups als je fokte volgens de regels van de Deense Broholmervereniging. Tot die tijd moest je deelnemen aan een exterieur -en gedragstest, waarvoor je bij aanschaf van de pup een borg had betaald.

De gedragstest is nog steeds verplicht in Denemarken en als je binnen de vereniging wilt fokken, moet je ook een hartecho laten maken om aortastenose uit te sluiten. De exterieurkeuring is sinds 2015 afgeschaft, daarvoor in de plaats is de verplichting om eenmalig een Zeer Goed of Uitmuntend te behalen op een hondenshow onder 1 van de Deense geselecteerde keurmeesters.

Ook HD en ED onderzoek maken deel uit van de onderzoeken om fokken met je Broholmer volgens de Deense rasvereniging. De hond moet een score van A, B of C hebben voor de heupen. Een hond met C-heupen mag alleen fokken met een hond met A-heupen. In Denemarken krijgen de honden ook nog een puntenscore voor de heupen. Deze score wordt per hond berekend aan de hand van de heupscore van (groot)ouders en nestgenoten. Voor een dekking tussen 2 Broholmers moet de gemiddelde score van de honden op 100 uitkomen. Een hond met C-heupen zal over het algemeen een score hebben van minder dan 100. Hiervoor moet dus een andere hond gebruikt worden met een score boven de 100 (en A-heupen) om op een goed gemiddelde uit te komen. De score van de ellebogen moet 0 of 1 zijn. De Deense vereniging heeft van alle Broholmers de uitslagen van de testen en zal pas goedkeuring geven voor een dekking als de heupindex boven de 100 uitkomt.


Tot 1 januari 2015 kreeg je als teefeigenaar de keuze uit 3-5 reuen om mee te fokken. Nu mag een teefeigenaar zelf op zoek naar een reu. Om zeker te weten of de combinatie goed is en het inteeltpercentage niet te hoog, kun je altijd navraag doen bij de Deense Broholmervereniging. Alleen als voldaan wordt aan de eisen van de Broholmervereniging voor de fok, krijgen de puppen naast de stamboom ook een certificaat van de desbetreffende Broholmervereniging. Fokkers kunnen er sinds 1 januari 2015 voor kiezen om buiten de vereniging te fokken. De nesten die in Nederland gefokt zijn en het nest dat in 2016 in de planning staat, is goedgekeurd door de Deense Broholmer vereniging

 

Terug